WDC ให้ความสำคัญกับความทนทานและ ความแข็งแรงของกระเบื้องเป็นที่สุด

พอร์ซเลนนั้น ถือเป็นกระเบื้องที่มีส่วนประกอบของดินขาวและแร่อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด และนำไปผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ที่สามารถใช้ทั้งงานพื้นและงานผนัง พอร์ชเลนมีความแข็งแรงมากกว่าเซรามิก และกำหนด Mood and Tone ในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้กระเบื้องพอร์ซเลน มีความโดดเด่นไม่แพ้กระเบื้องเซรามิกเดิมๆ

#WDC #UNIQUE #TRENDY #BEAUTY