null
“ผู้นำด้านวัสดุตกแต่งพื้นและผนังที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เป็นอันดับ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
null
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะ

 • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม
  โดดเด่นมีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของลูกค้า
 • ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีดีไซน์ที่ทันสมัย
 • ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสร้างความรักและความผูกพันธ์ในองค์กร ตลอดจนถึงเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง
 • ให้ความสำคัญในการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

null

 • “มีความซื่อสัตย์” ในการสื่อสารต่อผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา และมีความสัตย์ซื่อในการทำงาน
 • “มีความกล้าหาญ” กล้าคิด กล้านำเสนอ และกล้าลงมือทำ
 • “มีใจรักในการบริการ” ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกค้า
  และต่อซัพพลายเออร์
 • “มีแรงบันดาลใจ” และแรงผลักดันที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยพลัง และความกระตือรือร้น

ตำแหน่งที่ต้องการ

WDC เป็นองค์กรที่มีพลังในการทำงาน เรามุ่งเน้นในการค้นหาสินค้าที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรามีเป้าหมายในการผลักดันธรุกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มผลกำไรในธุรกิจและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรความสวยงามในการอยู่อาศัย เรามองหาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา เข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่งดังนี้;

ผู้สมัครที่สนใจในร่วมงานกับดับบลิวดีซี สามารถส่งประวัติการทำงาน ตัวอย่างงานและจดหมายสมัครงาน(ถ้ามี) พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สามารถเริ่มงาน และรูปถ่ายล่าสุดไปที่: อีเมล: hr@wdc.co.th

Digital Marketing

Responsibilities:

 • Understand and apply digital marketing strategies, best practices
 • Optimize digital advertising spend through Google, Facebook etc. to increase company/brand awareness.
 • Targeted advertising for different audiences.
 • Maintain partnerships with media agencies.
 • Monitoring website traffic and conversions.
 • Ensure that content across the various digital platforms are up-to-dates
 • Handling all social media including to company website and writing copy for all marketing collateral, including brochures, letters, emails, online media and websites.
 • Create and execute integrated marketing campaigns across all marketing and digital platforms in both Thai and English version.
 • Identify new trends in digital marketing and assist in building brand awareness.

Monthly report market/customer analysis and the effectiveness of digital marketing campaigns

Qualifications:

 • 3+ years’ experience in the field of digital marketing and advertising.
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Communication Arts, or related field.
 • Data driven mindset with strong numerical skills.
 • Hands-on experience in working with Google Ads and Facebook Ads etc.
 • Demonstrable experience leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns.
 • Strongly in Photoshop, illustrator and MS word, Power point and Excel.
 • Good spoken and written command of English.

Oversea Purchasing Officer

Job Descriptions:

 • Sourcing new products and finding alternative suppliers upon request.
 • Comparing and conducting negotiations to achieve competitive prices, lead-times, and payment terms.
 • Coordinating with internal Department (Procurement, Sales, Accounting) and external (suppliers, forwarders, and shipping agent regarding imports.
 • Evaluate suppliers in term of quality, delivery on time, service.

Job Qualifications:

 • Bachelor’s degree in business administration or any related field.
 • At least 1-2 years’ experience in overseas purchasing.
 • Fluent in English both speaking and writing, or Chinese will be advantage.
 • Strong competency in sourcing and negotiation skills.
 • Good service mind and good interpersonal skills.

Sales Representative

Job description:

 • Drive the sales to achieve the individual sales target.
 • Create the new customer account and maintain existing customer.
 • Develop & Maintain good relationship with existing customer to ensure our best service and satisfaction.
 • Making sales report (customer visit, CRM Application, Sales Plan)

Job Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Business Administration or any related field.
 • At least 1-2 years’ experience of Sales Representative or Sales Project in Building material, Decoration, Construction and Architecture will be an advantage.
 • Good communication and interpersonal skills are required.
 • Have own car and driver license.
 • Able to travel to upcountry sometimes.