TERRAZZO เทรนด์กระเบื้องที่กำลังมา

ตอนนี้จะมองไปทางไหนเทรนด์กระเบื้อง TERRAZZO ก็มา ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านส่วนตัวก็หันมาใช้กระเบื้อง TERRAZZO มากยิ่งขึ้น

WDC มี TERRAZZO มาให้เลือกหลากสี สไตล์หินขัดที่สถาปนิกไว้วางใจ