เลือกใช้กระเบื้องลายไม้ กระเบื้องลามิเนต และกระเบื้องลายหินอ่อน ของ WDC ใช้ในส่วนห้องอาหาร ของ โครงการ Healthland Pattaya