เลือกใช้กระเบื้องลายไม้ ของ WDC ใช้ในส่วนของห้องนอน ของ โครงการ Foresta Nimitmai 40