เลือกใช้กระเบื้องของ WDC ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำ ภายในบ้าน และ ส่วน Club House