WDC เชิญชวนมาเปลี่ยนพื้นปูนให้เป็นกระเบื้องภายนอกเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว เพราะมุมพักผ่อนที่เราได้มีกิจกรรมกับครอบครัวมากที่สุดคงหนีไม่พ้นบริเวณนอกบ้านที่มีการแคมปิ้งสรรสรรค์ภายในครอบครัว

กระเบื้องภายนอกที่ WDC แนะนำที่สุดควรจะเป็นพื้นผิว Structure ไม่ทำให้คนที่คุณรักลื่นและหกล้มได้ง่าย