กระเบื้องพอร์ซเลน คือ เป็นกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการเผามากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ทำให้กระเบื้องมีความแข็งแรง…

Wall and Floor เคยสงสัยไหมคะว่ากระเบื้องบางอันทำไมปูได้ทั้งพื้นและผนัง..

Be Different รู้หรือไม่? ถึงความต่างของกระเบื้องตัดขอบ & ไม่ตัดขอบ โดยปกติทั่วไป..

พื้นไม้เอนจิเนียร์ ถึงแม้ว่าจะมีอัตราและความทนทานที่มากกว่าไม้แท้ แต่เราก็ไม่ควรละเลย..