บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ 16 ปีในการนำเข้าวัสดุตกแต่งพื้นและผนังระดับพรีเมี่ยมโดยการจัดหาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยพ้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นทำให้เรากลายเป็นผู้นำเทรนด์ในพื้นที่นี้ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัยผลิตภัณฑ์ที่  UNIQUE, TRENDY และ BEAUTY