สำนักงานบริษัท บี เอฟ เอ็ม จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุตกแต่งอาคารคุณภาพสูง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ยกระดับมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างของประเทศไทย ให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในระดับสากล