สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี2

ไนโร แกรไนท์ วินสโตน เกรย์

Product code : GSV04
size 60 x 60 cm.
working 59.7 x 59.7
thickness 10
surface Lappato