สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี2

ไนโร แกรไนท์ ยูร่า ฟอกกี้

Product code : GMY03
size 30 x 60 cm. , 60 x 60 cm. , 80 x 80 cm.
working 29.7 x 59.7 , 59.7 x 59.7 , 80.0 x 80.0*
thickness 10,10,12
surface Honed