สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี3

ไนโร แกรไนท์ บลู๊คลิน ร็อคเรช

Product code : GBN03
size 30 x 60 cm. , 60 x 60 cm.
working 29.7 x 59.7 , 59.7 x 59.7
thickness 10,11.5
surface Textured