สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี2

ไนโร แกรไนท์ ซีโอไลท์ มิสท์

Product code : GZL01
size 60 x 60 cm.
working 59.7 x 59.7
thickness 10
surface Matt