สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี2

ไนโร แกรไนท์ ซอฟท์วูดเลกน่า คาสตาโน่

Product code : GDW04
size 20 x 120 cm.
working 19.7 x 119.7
thickness 12
surface Slightly Structred