สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี3

ไนโร แกรไนท์ ควอทไซท์ ไอรอน สโตน

Product code : GQT01
size 60 x 60 cm. , 60 x 120 cm.
working 59.7 x 59.7 , 59.7 x 119.7
thickness 10,12
surface Structured