สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น

แม็คซิมัส สโตนเฮนจ์ ไลท์ เกรย์

Product code : C447E
size 30 x 30 cm.
working 30 x30 cm
thickness 12 mm
surface Structured