สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น

แม็คซิมัส สโตนเฮนจ์ ดาร์ค เกรย์

Product code : XT401E
size 30 x 30 cm.
working 30 x 30 cm
thickness 12 mm
surface Structured