สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี1

แม็คซิมัส ลิสเทโล แซน

Product code : MAXIMUS LISTELO SAND
size 60 x 120 cm.
working 60.5 x 121.5 cm
thickness 11.8
surface Matt