สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี1

แม็กซิมัส เอ็มพราเดอร์ บราวน์

Product code : EMPRADOR BROWN
size 60 x 120 cm.
working 60.5 x 121.5 cm.
thickness 13 mm
surface -