สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี1

แม็กซิมัส เทียร์ร่า ครีม่า

Product code : TELAR CREMA
size 60 x 120 cm.
working 60.5 x 121.5 cm.
thickness 13 mm
surface GLAZED POLISHED