สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี2

แม็กซิมัส อาร์ท ไวท์

Product code : ART WHITE
size 60 x 90 cm.
working 60 x 90 cm.
thickness 10
surface GLAZED POLISHED