สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี1

แม็กซิมัส นิว โอลิวี่ บราวท์

Product code : 31
size 60 x 60 cm.
working 60 x 60 cm
thickness 10 mm
surface GLAZED POLISHED