สำหรับติดผนัง
สำหรับปูพื้น
วี1

แม็กซิมัส ทราเวอร์ติโน้ เกร

Product code : 10010
size 60 x 120 cm.
working 60 x 120 cm.
thickness 13 mm
surface GLAZED POLISHED