สำหรับปูพื้น
คลิกล็อค

กาเล็คซี่ เด็คโค่ 8 มม. แอพริคอท

Product code : ET6113
size 1215 x 197 mm.
working 20x120 cm
thickness 8 mm.
surface -