สำหรับปูพื้น
คลิกล็อค

กาเล็คซี่ เด็คโค่ 8 มม. อัลมอนด์

Product code : 673-11
size 1215 x 197 mm.
working 20x120 cm
thickness 8.3 mm.
surface Matt