สำหรับปูพื้น

กาเล็คซี่ เด็คโค่ 8 มม. พาวเดอร์

Product code : 9606
size 1215 x 197 mm.
working 20x120 cm
thickness 8 mm.
surface Matt