สำหรับปูพื้น

กาเล็คซี่ เด็คโค่ ติดตั้งแบบคลิกล็อค แบล็ค วอนัท

Product code : CL-05 Click
size 17.8 x 121.9 cm.
working 17.78 x 121.92 cm
thickness 4.2 mm.
surface Matt