สำหรับปูพื้น

กาเล็คซี่ เด็คโค่ ติดตั้งแบบกาว ไวท์ เมเปิ้ล

Product code : MSW1001
size 15.2 x 91.4 cm.
working 15.2 x 91.4 cm
thickness 3 mm.
surface Matt