สำหรับปูพื้น

กาเล็คซี่ เด็คโค่ ติดตั้งแบบกาว แอนทิค วู๊ด

Product code : MSW1010
size 15.2 x 91.4 cm.
working 15.2 x 91.4 cm.
thickness 3 mm.
surface Matt