สำหรับปูพื้น

กาเล็คซี่ เด็คโค่ ติดตั้งแบบกาว ม็อคค่า วอลนัท

Product code : MSW1005
size 15.2 x 91.4 cm.
working 15.2 x 91.4 cm.
thickness 3 mm.
surface -