เสริมทีมงานที่มีความมุ่งมั่นในร่วมทำภารกิจขององค์ให้บรรลุเป้าหมาย


Marketing Communication

Position 1

Job Qualifications

ประจำสำนักงาน ลุมพินีทาวเวอร์ 

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23  ปีขึ้นไป   ปริญญาตรี ด้านการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การสื่อสารการตลาด Offline & Online อย่างน้อย 2 ปี

• มีประสบการณ์ในการจัดงาน Event & Exhibition

• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  Word, Excel, Powerpoint  (Photoshop & Illustrator เบื้องต้น)  

• มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี   มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน และ มีความคิดสร้างสรรค์

• หากมีประสบการณ์ ในการตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและหน้าที่

• ดูแล Update Content ใน Website / Facebook  ของบริษัทให้เป็นที่น่าสนใจ  

• ประสานงานเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์  โฆษณานิตยสาร และสื่อ Online ต่างๆเพื่อสร้าง Branding

• เตรียมงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ  คิดรูปแบบงาน Event Activity

• สื่อสารข้อมูลบริษัท และข้อมูลสินค้า ภายในและภายนอกองค์กร

• จัดหาและประสานงานกับ Supplier ต่างๆ และ ทำแผนงบประมาณวางแผนสื่อต่างๆ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคบริการ

Position 1

Job Qualifications

ประจำที่สำนักงาน ลำลูกกาคลอง 7  นิมิตรใหม่

คุณสมบัติ

• การศึกษา ปวส. - ป.ตรี  สาขา ก่อสร้าง โยธา สถาปนิก ออกแบบ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง    

• เพศ ชาย  อายุ 27 ปีขึ้นไป

• มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานติดตั้ง วัสดุตกแต่งพื้นผนัง และ พื้นไม้    

• มีทักษะในการนำเสนอ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  คล่องตัว และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  Word, Excel  และการนำเสนองาน Powerpoint  

• หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารทีมผู้รับเหมาช่วง  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มียานพาหนะเป็นของตัวเอง  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้


หน้าที่การทำงานและความรับผิดชอบ  ( On-Site Service )

• ดูแลงานติดตั้งของสินค้าพื้นไม้ พื้นไวนิล  และ สโตนวอลเปเปอร์  

• วางแผน ตรวจสอบ ข้อมูลหน้างาน การเตรียมสินค้าและอุปกรณ์

• ประสานจัดคิวงานติดตั้ง  สั่งจ่ายงานผู้รับเหมา  ตรวจงานและออกเอกสารส่งมอบงาน

• จัดหาทีมผู้รับเหมา และ พัฒนางานติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ

• สรุปรายงานข้อมูลงานติดตั้ง และ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  

• อธิบายข้อมูลการติดตั้งและแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงประสานงานแจ้งซ่อม แก่ลูกค้า