108/105-106 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ์ ร.9
ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076-304-450
แฟกซ์ 076-304-451

เวลาทำการ:

จันทร์ – เสาร์

8.30 – 17.30 น.

 
 


Tiles
Mosaic
Stone Veneer
Laminate Wood Flooring
Vinyl Tile Flooring
Engineered Wood Flooring
Quartz
Project Owner
Architect
Interior
Contractor
Distributor
End User
Other, Please Specify
Request Catalogue