โครงการคริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) อาคาร D ชั้น 2
ห้องเลขที่ 205 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-102-2057-8
แฟกซ์ 02-102-2059 

เวลาทำการ:

จันทร์ – อาทิตย์ : 10.00 – 19.00 น.Tiles
Mosaic
Stone Veneer
Laminate Wood Flooring
Vinyl Tile Flooring
Engineered Wood Flooring
Quartz
Project Owner
Architect
Interior
Contractor
Distributor
End User
Other, Please Specify
Request Catalogue